Compra – Venta de Farmacias en Catalunya.

Vull comprar una farmàcia, que haig de fer?

Anem a repassar els aspectes claus per comprar una farmàcia. És important que els tinguem en compte quan ens estem plantejant la compra d’una farmàcia. Tots els documents els hauria de redactar un professional en en àmbit farmacèutic, ja que hem de tenir  la compra de la farmàcia ben lligada perquè no tinguem problemes quan fem el canvi de titularitat de la farmàcia.

Qui pot comprar una farmàcia?

Un llicenciat en farmàcia col·legiat sempre que no incorri en cap incompatiblitat (Consultar en cada Comunitat Autònoma). El farmacèutic únicament pot tenir el títol en una oficina de farmàcia. És a dir, una farmàcia és igual a un farmacèutic.

Principals motius de venda d’una farmàcia:

– Jubilació
– Canvi d’ubicació
– Canvi d’oficina de farmàcia
– Problemes personals
– Mala gestió de l’oficina de farmàcia

Com es calcula el preu d’una farmàcia?

Des de Carbonellfarma podem dir que actualment a Catalunya les farmàcies s’estan venent entre l’1.2 – 1.3. Això significa que la facturació anual de la farmàcia es multiplica per aquest coeficient. Aquest factor ve determinat per diferents condicions però la ultima paraula sempre la té el farmacèutic titular que ven la farmàcia.

Atenció! Cal comprovar abans de tot si la farmàcia que volem comprar és rendible. Per conèixer aquesta dada, en Carbonellfarma, realitzem estudis de rendibilitat per conèixer quin benefici obtindrem de la farmàcia.

Els tràmits:

– Arres
– Escriptura pública de compravenda
– Tramitis administratius davant del Col·legi de farmacèutics pertinents.
– Tràmits davant l’administració de Sanitat.
– Tràmits davant Hisenda.
– Tràmits davant l’administració local
– Tràmits davant la Seguretat Social.

 

Informa’t de tot el que Carbonellfarma pot fer per tu en el traspàs d’una farmàcia.