SARRIÀ - SANT GERVASI
GRACIA
TARRAGONA
HORTA - EL GUINARDÓ
BAIX LLOBREGAT
EL PRIORAT
VENDIDA
SANT MARTÍ
Sarriá-San Gervasio
VENDIDA