SANT ANDREU
150.000€
TARRAGONA
HORTA - EL GUINARDÓ
BAIX LLOBREGAT
PENEDÉS
Girona - La Selva
COSTA BRAVA
SANT MARTÍ
Segriá
COSTA BRAVA
GARRAF
GIRONA
SANT MARTÍ
BAIX LLOBREGAT
SANT MARTÍ
SANT- MONTJUÏC
VALLÉS OCCIDENTAL
Barcelona Centro
BAIX LLOBREGAT